Publications

Follow us

01 janvier 2000
ONDRAF/NIRAS

Werkprogramma van NIRAS met betrekking tot de berging van laagactief en kortlevend afval

In 1998 verwierp de ministerraad elke voorlopige oplossing voor het beheer op lange termijn van afval van categorie A en vertrouwde NIRAS nieuwe opdrachten toe, met tegelijk een inperking van het kader van haar onderzoek. De ministerraad vroeg NIRAS met name de methodes te ontwikkelen om een bergingsproject - oppervlakteberging of diepe berging - te integreren op lokaal niveau, waarbij ze zich voortaan moest beperken tot twee types zones: de gemeenten waarvan de autoriteiten interesse zouden tonen voor voorbereidende bodem- en terreinonderzoeken op hun grondgebied, en de vier bestaande nucleaire zones. Deze evolutie heeft NlRAS ertoe gebracht haar programma en werkmethode te herzien. Dit informatiedossier brengt de nodige basisinformatie bijeen voor het begrip van het nieuwe werkprogramma van NIRAS over de berging van afval van categorie A.

Informatiedossier rond het werkprogramma dat NIRAS na 1998 uitwerkte voor de ontwikkeling van een geïntegreerd bergingsproject in samenwerking met lokale gemeenschappen.